Systematyka gatunku

·         Królestwo: Zwierzęta – Animalia

·         Typ: Strunowce – Chordata

·         Gromada: Ssaki - Mammalia

·         Rząd: Parzystokopytne - Artiodactyla

·         Podrząd: Przeżuwacze - Ruminantia

·         Rodzina: Krętorogie – Bovidae

·         Rodzaj: Bison

·         Gatunek: Żubr - Bison bonasus

·         Podgatunek: Żubr nizinny (białowieski) - Bison bonasus bonasus

 

 

Masa ciała żubrów:

·         przy porodzie 15-35 kg

·         samce na wolności (436-840) średnio 634, w hodowlach zamkniętych (580-920) średnio 747 kg

·         samice na wolności (340-540) średnio 424, w hodowlach zamkniętych (320-640) średnio 460 kg

 

Długość życia krowy:

·         do 27 lat PLANTA, 26 lat żyły PLAVIA, FRIGGA, BILMA. żubrzyca KANIA  (1958-1981) przez kolejne 14 lat (1961-1974) rodziła cielęta.

·         Najstarszy samiec, HAGEN żył 22 lata. Na wolności najstarsza krowa żyła 24 lata, byk 18.

·         Samce osiągają w kłębie do 188 cm i długość tułowie do 300 cm.

·         Samice osiągają w kłębie do 167 cm i długość tułowie do 370 cm.

 

W latach 1802-1919 liczebność żubrów wahała się pomiędzy 200 sztuk (1802 r.) a 1889 sztuk (1857 r.), a w kwietniu 1919 roku padł z ręki kłusownika ostatni żubr w Puszczy Białowieskiej.

W restytucji gatunku wzięło udział 12 osobników (5 samców i 7 samic). Żubry linii nizinnej wywodzą się od 7 osobników, nizinno-kaukaskie od 12. W linii żubrów nizinnych geny pary PLEBEIER i PLANTA wynoszą prawie 90%. W restytucji gatunku w Białowieży brały udział żubry z 3 hodowli: ZOO Sztokholm, ZOO Berlin i Pszczyna.

 

Głos żubra nazwany jest chruczeniem, i jest podobny do gardłowego sapania.

 

W okresie wegetacyjnym żubry spędzają na żerowaniu 60% czasu, na przemieszczaniu się 10%, 30% czasu przeznaczając na odpoczynek. W okresie zimowym, gdy żubry są dokarmiane 30% czasu żerują a 60% czasu odpoczywają. W czasie zim nie wszystkie samce udają się do miejsc dokarmiania, niektóre nastawiają się  na zdobywanie naturalnego pokarmu. Większość żubrów korzysta z naturalnego pokarmu w latach nasiennych dębu.

W warunkach rezerwatowych, przy obfitym dostępie do pokarmu corocznie rodzi cielęta 63-91% żubrzyc a obecnie w wolnej hodowli w Puszczy Białowieskiej corocznie rodzi około 50 % żubrzyc.

Ruja u żubrów przypada na sierpień i wrzesień i biorą w niej udział samce pomiędzy 6 a 12 rokiem życia oraz samice od 3, 4 roku życia. Ciąża u żubrów trwa średnio 264 dni, ciele podnosi się po 20-45 min po urodzeniu i zaczyna ssać w pierwszej godzinie życia. Krowa rodzi jedno cielę, najczęściej w maju, czerwcu i lipcu. Bliźnięta zostały odnotowane 3 razy w hodowlach zamkniętych. Od chwili narodzin pierwszego żubra na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej w latach 1957-2002 urodziło się 1502 cielęta (734 samce i 768 samice).

W skład diety żubrów wchodzi 137 gatunków roślin: 27 gatunków drzew i krzewów, 14 gatunków traw i turzyc i 96 gatunków roślin zielnych. Żubry zjadają pędy drzew: grabu, wierzby, jesionu i maliny. Z roślin zielnych zjadane są najczęściej trzcinnik leśny, turzyca leśna i owłosiona, podagrycznik, pokrzywa, jaskier kosmaty i ostrożeń warzywny.

Drzewa i krzewy stanowią około 30% żeru, a rośliny zielne około 70%. Żubrówka nie odgrywa znaczącej roli w diecie żubrów.

W ciągu sezonu wegetacyjnego populacja żubrów zjada około 1% biomasy roślin runa borów mieszanych, lasów mieszanych i liściastych.

W puszczy istnieje pięć miejsc zimowego dokarmiania żubrów.

 

 

 

Żubr w „pigułce”

·         jest największym, współcześnie żyjącym, ssakiem Europy

·         naturalnym środowiskiem życia żubrów są nizinne puszcze
pierwotne - współcześnie jest to jedynie Puszcza Białowieska

·         żubry są zwierzętami roślinożernymi

·         w rocznym cyklu życia żubrów wyróżnia się dwa odmienne sezony:

- okres zimowej koncentracji

- okres swobodnych wędrówek

·         latem żubry tworzą grupy składające się z:

- krów (samic) oraz młodzieży – średnio 13 szt. (maks. 90–140 szt.)

- byki (samce) bytują samotnie lub tworzą małe grupy - średnio 2 –3 szt.

·         zimą żubry łączą się w duże stada mieszane

 
     
     
     
     
  Biologia żubra